Κυριακή, 21 Ιουνίου 2009

μάλιστα, δάσκαλε...

«...η οποία υποδέχονταν...»,
(ξ)έφυγε από τα χείλη τού καθηγητή, Δημήτρη Παντερμαλή, κατά την ξενάγηση στο Μουσείο.

Έγινε, δάσκαλε. Ό,τι πεις.